WALNE ZEBRANIE 10_2017

Napisał sobota, 21 październik 2017 18:30

21_października 2017 w Naszym Kole odbyło się Walne Zebranie

WZORY DOKUMENTÓW - PRACE GOSPODARCZE

Napisał piątek, 13 październik 2017 10:21

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE PRAC GOSPODARCZYCH

OGÓLNOPOLSKI HUBERTUS 2017 W RZESZOWIE - PLAN

Napisał czwartek, 12 październik 2017 15:05

Zapraszamy na Ogólnopolski Hubertus w Rzeszowie, który odbędzie się 15 października 2017r. w Rzeszowie.

I POLOWANIE W OBWODZIE 100

Napisał czwartek, 12 październik 2017 08:13

 W dniu 08.10.2017 odbyło się I polowanie zbiorowe w sezonie 2017/2018 w obwodzie 100.

ROZPOCZĘCIE SEZONU POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Napisał niedziela, 01 październik 2017 16:34

W dniu 01.10.2017 roku rozpoczęto sezon polowań zbiorowych w naszym kole.

WZORY DOKUMENTÓW - STAŻ W KOLE

Napisał czwartek, 21 wrzesień 2017 09:48

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE STAŻU W NASZYM KOLE

I Targi Łowiectwa i Leśnictwa

Napisał czwartek, 21 wrzesień 2017 09:32

Serdecznie zapraszamy do Jasionki na targi.

Cookie

Napisał środa, 13 wrzesień 2017 17:26

„Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny,
łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym
w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji,
o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub
użytkownika końcowego.
4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie
w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do
korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały,
o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot
świadczący usługi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania
z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.”;

A4 Infociacho