I POLOWANIE W OBWODZIE 100

Napisał czwartek, 12 październik 2017 08:13

 W dniu 08.10.2017 odbyło się I polowanie zbiorowe w sezonie 2017/2018 w obwodzie 100.

ROZPOCZĘCIE SEZONU POLOWAŃ ZBIOROWYCH

Napisał niedziela, 01 październik 2017 16:34

W dniu 01.10.2017 roku rozpoczęto sezon polowań zbiorowych w naszym kole.

WZORY DOKUMENTÓW - STAŻ W KOLE

Napisał czwartek, 21 wrzesień 2017 09:48

WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE STAŻU W NASZYM KOLE

I Targi Łowiectwa i Leśnictwa

Napisał czwartek, 21 wrzesień 2017 09:32

Serdecznie zapraszamy do Jasionki na targi.

Cookie

Napisał środa, 13 wrzesień 2017 17:26

„Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny,
łatwy i zrozumiały, o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za
pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym
w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień
oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji,
o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub
użytkownika końcowego.
4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie
w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do
korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały,
o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot
świadczący usługi z tego oprogramowania;
2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania
z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.”;

W dniu 26 maja 2017 roku Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała odznaczenia następującym osobom i kołom łowieckim:

WYMIANA LEGITYMACJI CZŁONKOWSKIEJ PZŁ

Napisał środa, 13 wrzesień 2017 16:24

UWAGA: z dniem 1 stycznia 2019r. obecnie posiadane legitymacje tracą ważność!

PIKNIK MYŚLIWSKI

Napisał środa, 13 wrzesień 2017 08:52

W dniu 09.09.2017 odbył się tradycyjnie Piknik Myśliwski.

XII GIEŁDA ROLNICZA - BOGUCHWAŁA 2017

Napisał środa, 13 wrzesień 2017 08:11

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie zaprasza w dniach 30.09.2017 i 1.10.2017 do Boguchwały

ZAWODY STRZELECKIE KÓŁ ŁOWIECKICH 2017

Napisał niedziela, 25 czerwiec 2017 00:00

W dniu 25.06.2017 r. na strzelnicy w Borze odbyły się zawody strzeleckie kół naszego Okręgu.

A4 Infociacho