Poczet sztandarowy

Submitted by on N, 26.03.2017 - 11:03

C. POCZET SZTANDAROWY

1.1. Skład pocztu sztandarowego

Powierzenie myśliwemu zaszczytu noszenia lub asystowania sztandarowi jest wyrazem uznania nie tylko dla jego zewnętrznej prezencji, ale także jego postawy etyczno - moralnej i zasług łowieckich. Do pocztu sztandarowego powołuje się więc myśliwych prawych i dobrze się prezentujących. Na przewodzącego pocztowi - starszego pocztowego (zajmującemu miejsce z prawej strony sztandaru) powołuje się więc osobę doświadczoną i znającą ceremoniał sztandarowy. Chorążym (sztandarowym) powinna być osoba silna i wytrzymała fizycznie. Trzeci członek pocztu stanowi asystę.

Niejednokrotnie, gdy sztandar uczestniczy w dłuższych i wymagających większej wytrzymałości fizycznej imprezach lub w razie przypadku niedyspozycji jednego z członków pocztu, przydatnym jest wyznaczenie jednego lub więcej rezerwowych członków pocztu.

Wszyscy członkowie pocztu powinni być mniej więcej jednakowego wzrostu i jednakowo ubrani w mundur organizacyjny z odznaczeniami, białe lub gładkie zielone koszule, jednakowe myśliwskie krawaty, obuwie jednakowego koloru - brązowe lub czarne - oraz białe lub brązowe, skórzane rękawiczki. Wskazanym byłoby aby członkowie pocztu byli myśliwymi uprawnionymi do noszenia kordelasa i nosili go przy takiej okazji, nawiązując do tradycji polskich szabelników. Poczet sztandarowy występuje w jednakowych kapeluszach myśliwskich na głowach. Jedynie podczas uroczystości w świątyniach członkowie pocztu sztandarowego powinni występować bez nakryć głowy.

1.2.Chwyty i komendy w ceremoniale sztandarowym

Komendy wydawane są przez osoby prowadzące uroczystość lub imprezę, bądź przez przewodzącego pocztowi - starszego pocztowego .

1.2.1. "Baczność"- (postawa zasadnicza). Chorąży trzyma sztandar postawiony na stopce drzewca, przy prawej nodze, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa. Łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do korpusu ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż szwów spodni. Asysta stoi na baczność.

1.2.2. "Spocznij" - Chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze. Lewa noga w pozycji "spocznij". Asysta stoi - na spocznij

1.2.3. "Na ramię" - Chorąży kładzie drzewce prawą ręką, pomagając sobie lewą, na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

1.2.4. "Prezentuj" - Chorąży z położenia "do nogi" podnosi sztandar prawą ręką do położenia pionowego przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą ręką, po czym opuszcza prawą rękę na całą długość obejmując nią dolną część drzewca. Asysta przyjmuje postawę "baczność".

1.2.5. "Do nogi" - z położenia "prezentuj" lub "na ramię" chorąży przenosi sztandar prawą ręką (przy pomocy lewej) do nogi, ustawiając stopkę przy czubku buta prawej nogi. Asysta -na spocznij.

1.2.6. "Salut" - wykonuje się w miejscu z postawy "prezentuj". Chorąży robi zwrot "w prawo skos", z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi do przodu na odległość jednej stopy (ok 30 cm) i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45 stopni. W przypadku ograniczonego miejsca, sztandar może być pochylony bokiem w stosunku do frontu pocztów. Asysta przyjmuje postawę "baczność". W marszu salutuje się sztandarem przez przeniesienie z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy "salucie" w miejscu.

Źródło: www.lowiecki.pl/tradycja/sztandar.php

 

Czytany 480 razy
Więcej w tej kategorii: Ślubowanie »

Księżyc

AKTUALNY KSIĘŻYC

Pogoda

pogoda meteo.pl

Logowanie

A4 Infociacho